Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020

Εκλογές για το ΠΥΣΔΙΠ

 

 Προκηρύσσουμε την 21η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα,ως ημερομηνία εκλογής για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων, και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ,των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. των δεκατριών Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςτου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η προκήρυξη

Εκλογές για το ΚΥΣΔΙΠ

 

Οι εκλογές ανάδειξης των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα διεξαχθούν στις 18 Δεκεμβρίου 2020,στην αίθουσα ΖΑΚΛΙΝ ΝΤΕ ΡΟΜΙΓΥ, στο ισόγειο του κτηρίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 37 στο Μαρούσι.   

Οι υπηρετούντες μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπάλληλοι αρμοδιότητας του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. που υπηρετούν σε υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ εντός του Νομού Αττικής θα ψηφίσουν στο κτίριο του Υπουργείου  επί της οδού A. Παπανδρέου 37. 

Οι υπηρετούντες μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπάλληλοι σε υπηρεσίες εκτός του Νομού Αττικής θα ψηφίσουν με αλληλογραφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16.9.1988 (ΦΕΚ 684/19.9.1988 τ. Β΄) υπουργικής απόφασης. Μπορούν όμως να ψηφίσουν αυτοπροσώπως, αν το επιθυμούν, στο ίδιο κτίριο (Α. Παπανδρέου 37).


Τα σχετικά έγγραφα