Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Κλάδων Μουσικής (ΠΕ79 και ΤΕ16) για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης Μουσικών Σχολείων για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο λήψης ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας κορωνοϊού COVID-19 [άρθρο 35 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177)], με την αριθμ. 136536/E1/8-10-2020 (ΑΔΑ: 6Μ5Ψ46ΜΤΛΗ-12Ζ) πρόσκληση, καλεί τους εκπαιδευτικούς, κλαδων Μουσικής που έχουν ενταχθεί στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ.Προκ. ΑΣΕΠ/24.12.2019) και 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ 3/τ.Προκ. ΑΣΕΠ/7.2.2020) Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, όπως αυτοί αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης για απασχόληση ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου σε Μουσικά Σχολεία, για διά ζώσης διδασκαλία με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης κατ' ελάχιστον διάρκειας, για το σχολικό έτος 2020-2021.

Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19, σύμφωνα με τη με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17-9-2020 κ.υ.α. (ΦΕΚ 4011 Β΄). Περαιτέρω όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία ορίζονται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης – δήλωσης περιοχών προτίμησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://opsyd.sch.gr/) ορίζεται από την Παρασκευή 9/10 έως και την Τρίτη 13/10/2020.

Οι υποψήφιοι, πριν την υποβολή της ως άνω αίτησης, οφείλουν να μελετήσουν με προσοχή την σχετική πρόσκληση, προκειμένου να ενημερωθούν για το πλαίσιο που διέπει τις κατά τα ανωτέρω προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Η σχετική εγκύκλιος σε μορφή pdf

«Κάλυψη λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων Δ.Δ.Ε. Χανίων – Πράξη ΠΥΣΔΕ 41η_6-10-2020»

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι Αναπληρωτές της Γ' Φάσης θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην Πασιφάη σε λίγο... (μετά τις 14:00 09-10-2020)
Σημείωση για τον Πίνακα Λειτουργικών Κενών:
  • Το πράσινο χρώμα με αρνητικό πρόσημο δηλώνει το κενό (έλλειμα) στη Σχολική Μονάδα (πχ -3 )
  • Τα κενά που έχουν επισήμανση με αστερίσκο (*) στον Πίνακα Λειτουργικών Κενών θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα,
Όλοι οι αναπληρωτές πρέπει να κάνουν αίτηση 
(A, Β & Γ φάσης)
Οι παλαιότερες αιτήσεις 
ΔΕ θα ληφθούν υπόψη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Γ ΦΑΣΗΣ

Ενημερώνονται οι νεοπροσληφθέντες αναπληρωτές (Γ'΄ Φάση) να παρουσιαστούν στις Σχολικές Μονάδες για να πραγματοποιηθεί η πρόσληψή τους, όπως ανακοινώνεται στο συνημμένο πίνακα, από ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09 -10-2020 και μέχρι ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-10-2020. Διευκρινίζεται ότι για την οριστική τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Χανίων,οφείλουν να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις (Ανακοινώσεις ΠΥΣΔΕ) στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Χανίων