Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2020

Πίνακας Λειτουργικών κενών Ειδικής Αγωγής, ΤΕ και ΕΕΠ_ΕΒΠ και έντυπο αίτησης για την Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

Ανακοινώνεται Πίνακας Λειτουργικών Κενών Ειδικής Αγωγής, Τ.Ε και ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Χανίων και καλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Εδικής Αγωγής να συμπληρώσουν τη επισυναπτόμενη αίτηση και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά και μόνο στο ΠΥΣΔΕ Χανίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση pysde@dide.chan.sch.gr μέχρι και την Δευτέρα 31/8/2020 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.
Μαζί με την αίτηση να επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά των στοιχείων που ο εκπαιδευτικός επικαλείται στην αίτησή του. 


Πίνακας Προσωρινών Λειτουργικών κενών και έντυπο αίτησης για την Προσωρινή τοποθέτηση Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας

  Ανακοινώνεται Προσωρινός Πίνακας Λειτουργικών Κενών Γενικής Παιδείας και καλούνται οι Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά και μόνο στο Γραφείο Αναπληρωτών της ΔΔΕ Χανίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail2@dide.chan.sch.gr μέχρι και. την Παρασκευή 28/8/2020 και ώρα 12:00 μμ.
Στο ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο θα αποσταλεί η αίτηση, στο ΘΕΜΑ; να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού και ο κλάδος/ειδικότητα. Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία αυτή αφορά την προσωρινή τοποθέτηση και οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί θα κληθούν να υποβάλουν δεύτερη αίτηση μετά από επόμενες ανακοινώσεις προκειμένου να γίνουν οι οριστικές τοποθετήσεις.

 Φάκελος αρχείων