Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020

Παράταση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών υποψηφίων των 2ΓΕ/2019, 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 Προκηρύξεων ΑΣΕΠ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι:
(α) η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, για τους υποψηφίους της 2ΓΕ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ, που είχε οριστεί με την αριθμ. 204654/Ε1/24-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΩΑ46ΜΤΛΗ-Μ4Ν) πρόσκληση, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020, και
(β) η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, για τους υποψηφίους των 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, που είχε οριστεί με την αριθμ. 23138/Ε1/17-2-2020 (ΑΔΑ: 6ΤΥ446ΜΤΛΗ-7ΩΚ) πρόσκληση, παρατείνεται έως και την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020.

Προκήρυξη εκδρομής ΓΕΛ Βάμου στο Ηράκλειο

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΓΕ/2019

Ανακοινώνεται ότι  η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής  στην Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 46/24-12-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ),  για  τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε., παρατείνεται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Δελτίο Τύπου – DIMAS

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Κρήτης στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+, συμμετέχει  στο έργο Dimas (Digital Marketing in upper secondary education) ως εταίρος. Το πρόγραμμα DimasProject απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με κύριο στόχο την απόκτηση νέων δεξιοτήτων στο ηλεκτρονικό επιχειρείν και το ψηφιακό μάρκετινγκ. Οι εκπαιδευτικοί  εκπαιδεύονται στην εκπόνηση εργασιών εφαρμόζοντας συνεργατικές και καινοτόμους μεθόδους με τη χρήση χαρτοφυλακίου(eportfolio) και οι μαθητές ενθαρρύνονται στην επίλυση προβλημάτων βασισμένα σε σενάρια της αληθινής ζωής.

Δικτυακός τόπος: http://dimasproject.eu/
Facebook page: https://www.facebook.com/Dimasproject-103644491077776/

Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών για εκπαιδευτικούςΟ Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων κ. Στυλιανός Ζερβάκης, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων κ. Εμμανουήλ Μηλιαράκης και η εντεταλμένη σε θέματα Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού για την Π.Ε. Χανίων Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μαλανδράκη Σοφία, σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό Χανίων, καλούν τους εκπαιδευτικούς του Νομού Χανίων να παρακολουθήσουν Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών. Τα μαθήματα αναφέρονται σε θέματα με απώλεια συνείδησης, πνιγμονή, αιμορραγίες, τραύματα κ.α
Το πλήρες έγγραφο ενημέρωσης με λεπτομέρειες

Σύγχρονες δεξιότητες, νέα εφόδια για τους μαθητές μας: «Καλλιεργούμε τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, ενισχύουμε τη βιωματική και εργαστηριακή μάθηση»

Εγκαινιάζουμε επισήμως, σήμερα, την υλοποίηση των νέων θεματικών στα σχολεία, με την ανοιχτή πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για την υποβολή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού.
·Πλατφόρμα Δεξιοτήτων: http://iep.edu.gr/el/skill_labs
Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, όπως τιτλοφορούνται, εντάσσονται πιλοτικά στο υποχρεωτικό, εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα από το Σεπτέμβριο του 2020, με κεντρικό στόχο οι μαθητές να εφοδιαστούν με δεξιότητες ζωής, ήπιες δεξιότητες και δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού (δεξιότητες του 21ου αιώνα). 
 

Προκήρυξη εκδρομής 2ου Γυμνασίου Χανίων στο Ηράκλειο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΓΕΚ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΣΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020


Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε συνεργασία με
την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.)

Προκηρύσσει

τους Πανελλήνιους Αγώνες Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης μαθητών και μαθητριών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.
Ελλάδας σχολ. έτους 2019-2020.
Η διοργάνωση ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων
(Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, σε συνεργασία με την Ελληνική Φίλαθλη
Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης(E.Φ.Ο.Επ.Α.).
Ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων ορίζεται η 20 Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και τόπος
διεξαγωγής το Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Δερβενίου.

Ο φάκελος Εγγράφων με την πλήρη προκήρυξη και τα απαραίτητα συνοδευτικά
κλικ εδώ:

Έγγραφα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΣΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε
συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης (ΕΛ.Ο.Π.)
Προκηρύσσει
τους Πανελλήνιους Αγώνες Ελληνορωμαϊκής και Ελευθέρας Πάλης μαθητών και μαθητριών ΓΕ.Λ. και
ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας σχολ. έτους 2019-2020.
Η διοργάνωση ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων
(Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία
Πάλης.
Ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων ορίζεται η Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 και τόπος διεξαγωγής το
Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Σερρών (Κοιλάδας)

Ο φάκελος Εγγράφων με την πλήρη προκήρυξη και τα απαραίτητα συνοδευτικά
κλικ εδώ: Πάλη Εγγραφα