Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020

Παράταση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών υποψηφίων της προκήρυξης 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ

Κατόπιν του από 20-2-2020 δελτίου τύπου του ΑΣΕΠ, με θέμα «Παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη 2ΓΕ/2019», σύμφωνα με το οποίο, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 46/24-12- 2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε., παρατείνεται μέχρι την 26η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τους υποψηφίους της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019, κατά την ανωτέρω σχετική πρόσκληση, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020.

Πρώτες 2 Αγωνιστικές Χειροσφαίρισης Λυκείων


Ξεκίνησε την Τετάρτη 19/2 η Χειροσφαίριση Λυκείων.

Τα παιχνίδια των 2 πρώτων ημερών ήταν:

1η Αγωνιστική
ΓΕΛ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
2ο ΓΕΛ ΧΑΝΙΩΝ (Νικητής)

2η Αγωνιστική
4ο ΓΕΛ
2ο ΓΕΛ (Νικητής)

1ο ΓΕΛ
ΓΕΛ Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ (Νικητής)