Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΚΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩN - 7o Γυμνάσιο