Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020

«Επείγοντα μέτρα λειτουργίας των Γραφείων Πυρασφάλειας ανά την επικράτεια για την πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19»