Τρίτη 17 Μαρτίου 2020

Ανακοίνωση για α μέλη Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π. οι οποίοι έχουν διοριστεί μόνιμοι/ες σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε της Κρήτης