Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020

Ορισμός αναπληρωτών των Προϊσταμένων των τμημάτων Ε' Εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της Κρήτης