Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΡΙΣΟΥ