Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΕΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΠΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ