Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΕΟ