Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2ου Γ/σίου Ελ Βενιζέλου