Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ