Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ