Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2019

Επικοινωνία με το ΟΠΣΥΔ


Εν όψει των αιτήσεων για την κατάρτιση των πινάκων της γενικής εκπαίδευσης, υπενθυμίζουμε ότι η επικοινωνία εκπαιδευτικών με το ΟΠΣΥΔ γίνεται μόνο μέσω του e-mail opsydhelp@minedu.gov.gr