Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Πιστοποιητικά Επιτυχίας Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας


Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαῒου 2019 ότι τα Πιστοποιητικά τους βρίσκονται στην Υπηρεσία μας, Ι.Γκερόλα 48Β, στον 4ο όροφο (γραφείο Δ2), απ’ όπου και μπορούν να τα παραλάβουν αυτοπροσώπως ή μέσω των νομίμων κηδεμόνων τους ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους (με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με «το γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει) προσκομίζοντας το δελτίο εξεταζόμενου ή την αστυνομική τους ταυτότητα.