Παρασκευή, 3 Μαΐου 2019

Με Υπουργική Απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα αξιολόγησης Λυκείου

Από το ΥΠΠΕΘ διευκρινίζεται ότι, για λόγους απλοποίησης των διαδικασιών, θέματα αξιολόγησης Λυκείου ρυθμίζονται πλέον με Υπουργική Απόφαση, βάσει του υπό έκδοση νόμου που ψηφίστηκε από τη Βουλή την 23η Απριλίου 2019. Ισχύουν όσα είχαν περιληφθεί στην υπ’ αριθμόν 169626/Δ2/11-10-2018 εγκύκλιο.
Ειδικά για το θέμα των προαγωγικών/απολυτηρίων εξετάσεων Γενικών Λυκείων, Ημερησίων και Εσπερινών, τα μαθήματα που ανήκουν στην Ομάδα Α (γραπτώς εξεταζόμενα) είναι τα εξής:
Α΄ Λυκείου:
 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
 2. Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (σε τρίωρη συνεξέταση)
 3. Άλγεβρα
 4. Γεωμετρία
 5. Ιστορία
 6. Φυσική
 7. Χημεία
 8. Πολιτική Παιδεία
Β΄ Ημερησίου και Γ΄ Εσπερινού Λυκείου:
 1. Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (σε τρίωρη συνεξέταση)
 2. Ιστορία
 3. Βιολογία
 4. Άλγεβρα για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών ή Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών) και
Μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού
Γ΄ ημερησίου και Δ΄ Εσπερινού Λυκείου :
 1. Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία (σε τρίωρη συνεξέταση)
 2. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
 3. Ιστορία
 4. Βιολογία
Αντίστοιχα ρυθμίζονται για τα ΕΠΑΛ τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμόν Φ4/177399/Δ4/22-10-2018 εγκύκλιο.

Σύσταση 943 νέων οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει τη σύσταση 943 νέων οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Το ΦΕΚ σε μορφή pdf

Έγκριση Πραγματοποίησης Επιμορφωτικής Ημερίδας_28-05-2019

 Eπιµορφωτική ηµερίδα για τους/τις ∆ιευθυντές/ντριες ∆ηµοτικών Σχολείων 4/θ και άνω, τους/τις Προϊσταµένους/ες των 3/θ ∆ηµοτικών Σχολείων Περιφ. Ενότητας Χανίων και τους/τις ∆ιευθυντές/ντριες
σχολικών µονάδων ∆/θµιας Εκπ/σης Περιφ. Ενότητας Χανίων, µε παράλληλη φροντίδα για την εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων.
Η επιµορφωτική ηµερίδα διοργανώνεται από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου Εκπαίδευσης για την Αειφορία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, κ. Φιλιππάκη Αµαλία και τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 88 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, κ. Βλοντάκη Γεώργιο, σε συνεργασία µε το ΚΠΕ Βάµου, την Περιφέρεια Κρήτης, το ∆ήµο Χανίων και τη ΚΕΠΠΕ∆ΗΧ-ΚΑΜ και έχει θέµα: «Ας αφήσουµε τη φύση να εισχωρήσει στα σχολεία µας ...», σύµφωνα µε τη θεµατολογία και το πρόγραµµα
εργασιών που έχει καταρτιστεί και µας έχει υποβληθεί.
Η επιµορφωτική ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 28 Μαΐου 2019 στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στα Χανιά, από 8:00 έως 14:00,