Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019

ΠΡΟΣΛΗΨH ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕ30-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΣΜΕΑΕ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20