Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019

ΠΡΟΣΛΗΨH ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΕ ΕΠΑ.Λ., ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20