Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019

Πρόσκληση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Ένα δίκτυο για τη Βιώσιμη Πόλη»