Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020