Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019

ΠΡΟΣΛΗΨH ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΚΑΙ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ21-ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20