Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019

Αναρτάται η προκήρυξη της ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος και Ορεινής Ποδηλασίας Γυμνασίων, Λυκείων.