Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019

Μετακίνηση ΓΕΛ Κισάμου στο Άμστερνταμ στα πλαίσια προγράμματος ERASMUS+