Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΛ ΣΟΥΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ΚΑΝΑΡΙΑ ΝΗΣΙΑ