Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ