Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΘΔ ΚΠΕ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ