Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019

Εκδρομή 6ου Γ/σίου Χανίων στην Τσεχία