Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019

2o Γ/σιο Χανίων - Το SchoolSpace στο MakerFaire Rome 2019