Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΗΜΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 1ου ΕΠΑΛ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ