Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. & ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Β.Π.