Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΥΔΑΣ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ