Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ε.Β.Π., Ε.Ε.Π. & ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΑΕ ΣΤΑ ΚΕΣΥ