Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΟΛΕΣ