Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΙΣΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΡΣΙΝΗ, ΤΟΥΡΚΙΑ