Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019

Κάλυψη λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων Δ.Δ.Ε. Χανίων --Πράξη ΠΥΣΔΕ 27η_11.9.2019