Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019

ΚΠΕ ΒΑΜΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 20-27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019