Δευτέρα 5 Αυγούστου 2019

Ανακοίνωση ονομαστικού Πίνακα οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα και σχολική μονάδα της Δ.Δ.Ε. Χανίων και πρόσκληση για δήλωση προτίμησης οργανικών κενών