Τρίτη 13 Αυγούστου 2019

Οριστική πρόταση τοποθέτησης οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και Πρόσκληση υποβολής Αίτησης-Δήλωσης προτίμησης οργανικών κενών με τη διαδικασία των Βελτιώσεων – Οριστικών τοποθετήσεων