Τρίτη 23 Ιουλίου 2019

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων φιλολόγων για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, μετά τις συνεντεύξεις