Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019

ΚΡΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΣΙΝΙ-Ένα καινοτόμο προϊόν από το ΕΠΑΛ ΚΑΝΤΑΝΟΥ στα πλαίσια του προγράμματος ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ