Τρίτη 18 Ιουνίου 2019

Α) Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών Β) Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών Γ) Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος