Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019

Δελτίο Τύπου "Συνάντηση Εργασίας με θέμα τον Σχολικό Αθλητισμό και συναφείς αρμοδιότητες των Ο.Φ.Α.ΣΧ.Α. Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κρήτης"