Τετάρτη 8 Μαΐου 2019

Προώθηση ενημερωτικού φυλλαδίου του ΠΕΣΚΤΠΤ σε όλα τα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης