Τρίτη 21 Μαΐου 2019

Αύξηση 10% στις αμοιβές των καθαριστών/στριών των Σχολικών Μονάδων με Σύμβαση Έργου