Παρασκευή 12 Απριλίου 2019

ΓΕΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ