Τετάρτη 17 Απριλίου 2019

Σχετικά με τους πίνακες δικαιούχων-υποψηφίων που επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018