Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση σε κοινή σύσκεψη των Διευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και των Υπευθύνων Επικοινωνίας του σχολείου με το Κ.Ε.Σ.Υ. με τους/τις Προϊσταμένους/νες των Κ.Ε.Σ.Υ. και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης