Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση για ενημέρωση σχετικά με το νέο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών ECML/CELV

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών(ECML/CELV), οργανισμός του Συμβουλίου της Ευρώπης, αρμόδιος για την γλωσσική εκπαίδευση των κρατών-μελών του, προσφέρει σε όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σχετικά με το έργο του τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν, σε ζωντανή μετάδοση,την παρουσίαση του νέου τετραετούς του προγράμματος, με τίτλο “Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences.
 Το νέο πρόγραμμα του Κέντρου θα εφαρμοστεί κατά την περίοδο 2020-23 και θα παρουσιαστεί επίσημα από τον εν λόγω Οργανισμό τον Ιανουάριο 2019, ενώ τα επί μέρους θεματικά projects του προγράμματος αυτού θα εφαρμοστούν από την επόμενη χρονιά.
Το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν οι ενδιαφερόμενοι σε ζωντανή μετάδοση, στις 12 Δεκεμβρίου 2018, από τις 9.00 - 10.30 π.μ.  μέσω του συνδέσμου www.ecml.at/livestream.
 Μετά το τέλος της ζωντανής παρουσίασης του προγράμματος του ECML, θα ακολουθήσει συζήτηση και ερωτήσεις των ενδιαφερομένων. Γλώσσες εργασίας: Αγγλικά και Γαλλικά.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι εργάζονται στο χώρο της διδασκαλίας ξένων γλωσσών, να παρακολουθήσουν την παρουσίαση του νέου, τετραετούς προγράμματος του ECML,στις 12 Δεκεμβρίου 2018
 Παρακαλούνται οι φορείς οι οποίοι είναι αποδέκτες του παρόντος εγγράφου να ορίσουν έναν υπεύθυνο επικοινωνίας με την υπηρεσία μας, ειδικά για θέματα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών και να μας ενημερώσουν άμεσα σχετικά με τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail), μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας   (ampo@minedu.gov.gr).
Ειδικά  οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καλούνται να ορίσουν υπεύθυνο επικοινωνίας με το εν λόγω Κέντρο, που θα ενημερώνει σχετικά όλους τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου ξένων γλωσσών των περιοχών
αρμοδιότητάς τους

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨH ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΚΑΙ Ε.Ε.Π